Adam Bauman 2

Adam Bauman, aktor, autor słuchowisk radiowych i scenarzysta. Współpracował jako autor przy serialach Marzenia do spełnienia, Na Wspólnej, Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście. Od 2015 r. w zespole autorów powieści radiowej Matysiakowie. Laureat nagrody głównej w polskiej edycji konkursu Hartley-Merrill w 2009 r. – za scenariusz Potrójna misja oraz finalista w 2010 r. – za scenariusz Poprowadź mnie na drugą stronę.

Grażyna Borkowska

Grażyna Borkowska, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Pracowni Literatury Drugiej Połowy XIX wieku IBL PAN, prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego”, członek rad naukowych kilku instytucji: IBL PAN, Instytutu Literatury Polskiej UW, Biblioteki Narodowej, Polskiego Słownika Biograficznego; członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN i rad redakcyjnych kilku pism, m.in. miesięcznika „Academia”.

Krystyna Bratkowska

Krystyna Bratkowska (1978) założycielka i jednoosobowy personel Wydawnictwa Nisza. Z wykształcenia germanistka, absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako tłumaczka, później bardzo długo jako redaktorka. Samodzielnie wydaje książki od 2004 r. Opublikowała ich zaledwie pół setki, za to szczyci się sporą liczbą nagród literackich i nominacji dla ich autorów. Jest wydawczynią Opowiadań, które napisałem Jarka Westermarka, pierwszego laureata konkursu na najlepszą pracę powstałą w ramach Szkoły Mistrzów.

Roman Bromboszcz 1

Roman Bromboszcz, doktor nauk humanistycznych, artysta, naukowiec, kurator zajmujący się twórczością na przecięciu literatury eksperymentalnej, muzyki elektronicznej, net artu i sztuki komputerowej. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wykładał lub prowadził warsztaty na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jego twórczość prezentowana była w wielu alternatywnych, niekomercyjnych miejscach w Polsce, Niemczech, Słowacji i Francji.

Janusz Drzewucki

Janusz Drzewucki, poeta, krytyk literacki, wydawca, dziennikarz; członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Laureat Nagrody Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (1989), Funduszu Literatury (1989) oraz Nagrody im. Stanisława Piętaka (1991) w dziedzinie krytyki literackiej, a także Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w dziedzinie literatury (2014) oraz Symbolicznej Nagrody Ryszarda Milczewskiego-Bruna w dziedzinie krytyki literackiej (2014).

Jakub Ekier fot. Jan Zappner

Jakub Ekier (1961), autor trzech tomów poetyckich, przekładów poezji i prozy m.in. Friedricha Schlegla, Franza Kafki, Bertolta Brechta, Maxa Frischa, Ilse Aichinger i Reinera Kunzego oraz wielu esejów i szkiców. Laureat kilku nagród poetyckich i translatorskich. Współpracuje z „Literaturą na Świecie”. Mieszka w Warszawie.

Andrzej Ferenc 1

Andrzej Ferenc, absolwent PWST w Warszawie (1982). Uczeń Gustawa Holoubka. Występował w warszawskich teatrach: Rozmaitości, Dramatycznym, Współczesnym. Zagrał m.in. Chłopca z deszczu w Dwóch teatrach Szaniawskiego, von Kostryna w Balladynie Słowackiego, rolę tytułową w Małym Księciu według Saint-Exupéry’ego, Romea w Romeo i Julii Shakespeare’a, Adwokata w Martwych duszach Gogola. Role filmowe: Godzina W (reż. J. Morgenstern), Lawa (reż. T. Konwicki), Kornblumenblau (reż. L. Wosiewicz), Pokój z krzykiem (reż. J. Xantus). Zagrał ponad 1000 ról w słuchowiskach radiowych, interpretował ponad 80 książek. Laureat Złotego Mikrofonu 2010. Wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, Dyrektor Artystyczny Sceny w Domu Literatury w Warszawie.

Jacek Głażewski

Jacek Głażewski, historyk literatury, tłumacz. Pracuje w Instytucie Literatury Polskiej UW (Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych). Zajmuje się literaturą i kulturą XVII–XVIII wieku, a także relacjami między literaturą, polityką i historią. Opublikował książki: W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji (Warszawa 2008) oraz Wariacje z powtórzeniami. Studia porównawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku (Warszawa 2013).

Olga Hołownia (1978), anglistka i kulturoznawca, specjalizująca się w literaturze angielskiej i islandzkiej XX w., tłumaczka, badaczka literatury dla dzieci i młodzieży oraz problematyki performance’u. Jej „podwójny” doktorat (Wydział Anglistyki UW – Uniwersytet w Reykjavíku) dotyczył klisz we współczesnej poezji angielskiej i islandzkiej. Przełożyła wiele wierszy islandzkich na język polski oraz tłumaczyła poetów polskich na islandzki (m.in. wiersze Ewy Lipskiej). Organizowała na Islandii wiele imprez kulturalnych związanych z promocją polskiej literatury. Związana z Uniwersytetem w Reykjavíku (prowadziła tam w ostatnich latach kursy literatury polskiej oraz warsztaty na temat performance’u), w Polsce – z Instytutem im. Adama Mickiewicza.

Joanna Jeziorska-Haładyj

Joanna Jeziorska-Haładyj, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich UW. Autorka książki Tekstowe wykładniki fikcji. Na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej (2013) oraz artykułów publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim” i „Tekstach Drugich”. Zajmuje się narratologią (teorie fikcji, gatunki pograniczne, powieść). Obecnie pracuje nad habilitacją poświęconą narracji drugoosobowej.

krysowski

Olaf Krysowski (1969), dr hab. prof. UW, zajmuje się historią literatury oraz komparatystyką. Jego zainteresowania koncentrują się wokół twórczości Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Obejmują związki literatury z różnymi tradycjami kulturowymi, przede wszystkim tymi, które rozwijały się na tzw. obszarach kresowych dawnej Rzeczypospolitej, a także relacje między poezją i malarstwem, słowem i obrazem. Jest autorem książek „Słońc ogromnych kręgi…” Malarskie inspiracje Słowackiego (2002), Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza (2009), licznych artykułów ogłaszanych w książkach i czasopismach, a także redaktorem prac zbiorowych (Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, 2008; Śladami romantyków, 2010; Słowacki w perspektywie tradycji i nowoczesności, 2011; Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, 2014). Współpracuje m.in. z ośrodkami akademickimi w Bułgarii (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie) i na Ukrainie (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).

Tomasz Mackiewicz

Tomasz Mackiewicz, filolog, doktor nauk humanistycznych, członek redakcji „Tekstualiów”. Doktoryzował się rozprawą Sokrates Norwida. Kontekst – recepcja – kontynuacja (2009). Wspólnie z Edwardem Kasperskim redaktor prac Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku (2004) i Dialogi romantyczne (2008). Jest również autorem powieści kryminalnych: Spowiedź (2015) oraz Żart (2016), a także współautorem biograficznej książki Być dzieckiem legendy (2013).

Piotr Matywiecki

Piotr Matywiecki (1943), poeta i eseista, autor książek wielokrotnie wyróżnianych – m.in. nagrodą polskiego PEN Clubu za Kamień graniczny, książkę o zagładzie warszawskiego getta, nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości, nagrodami poetyckimi Kamień i Silesius, nagrodą Gdynia za monografię Twarz Tuwima. W roku 2009 opublikował Zdarte okładki, tom wierszy zebranych, a w roku 2013 – Myśli do słów, zebrane szkice o poezji.

Piotr Mitzner

Piotr Mitzner (1955), poeta, historyk literatury, biograf, edytor. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Pracował w teatrach i wydawnictwach podziemnych, prowadził ośrodek kultury Koło Podkowy. Od 1999 r. jest nauczycielem akademickim (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a od 2000 – zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Autor tomów wierszy, prac literaturoznawczych i szkiców biograficznych.

Żaneta Nalewajk-Turecka

Żaneta Nalewajk-Turecka (1977), dr hab. w zakresie literaturoznawstwa. Adiunkt w Zakładzie Komparatystyki na Wydziale Polonistyki UW, kierownik studiów podyplomowych „Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich oraz prezentacji tekstu literackiego”, redaktor naczelna kwartalnika „Tekstualia”. Autorka książek W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza oraz Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne. Jej teksty tłumaczone były na języki angielski, ukraiński, bułgarski, czeski, słoweński i serbski. Laureatka dwóch nagród międzynarodowych dla redaktora (Serbia 2011, Słowenia 2013), a także Nagrody Rektora UW (III stopnia).

Anna Oliynyk

Anna Oliynyk, z wykształcenia literaturoznawca, z zamiłowania autorka opowiadań, wierszy, piosenek oraz bajek dla dzieci, a także przekładów poetyckich z języka angielskiego i niemieckiego. Umiejętności dydaktyczne doskonaliła w pracy ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. oraz prowadząc warsztaty kreatywności dla dzieci i warsztaty twórczego pisania dla dorosłych.

Dawid Osinski

Dawid Maria Osiński (1981), adiunkt na Wydziale Polonistyki UW – w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku. Wiceprezes warszawskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Juror Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (od 2005 r.). W roku akademickim 2014/2015 p.o. kierownik studiów podyplomowych „Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” (UW).

Ewa Paczoska_fot. Żaneta Nalewajk-Turecka

Ewa Paczoska, historyk literatury, profesor Wydziału Polonistyki UW, dyrektor Instytutu Literatury Polskiej. Specjalizuje się w historii literatury drugiej połowy XIX w. oraz w kulturze modernizmu. Interesują ja także różne fenomeny kultury współczesnej, np. piosenka literacka. Jest autorką wielu książek (m.in. Lalka, czyli rozpad świata, 1995, 2008; Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, 2010), podręczników szkolnych z zakresu historii literatury pozytywizmu i Młodej Polski oraz redaktorką licznych tomów zbiorowych.

Urszula Pawlicka

Urszula Pawlicka, doktorantka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim; członek Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Wydziału Polonistyki UW. Publikowała w pismach naukowych i publicystycznych. Uczestniczka Digital Humanities Summer Institute (Kanada 2014). Stypendystka na Washington State University Vancouver (Fulbright Award 2014/2015) oraz na Stony Brook University w Nowym Jorku (2015). Więcej: www.urszulapawlicka.com

M.K. Piekarska fot. Jęrdzej Chmielewski

Małgorzata Karolina Piekarska, dziennikarka prasowa i telewizyjna. Autorka kilkudziesięciu filmów dokumentalnych zrealizowanych na potrzeby TVP. Pisarka. Zadebiutowała w 1987 r. w miesięczniku literackim „Okolice” czterema opowiadaniami. Opublikowała osiem książek, w tym cztery powieści młodzieżowe. Z zamiłowania blogerka, varsavianistka i rodzinny genealog. Autorka sztuk teatralnych. Prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

FOT. TOMASZ PACZOS
TEL. 602463989
TPACZOS@O2.PL

!!!ZDJECIA DO URZYTKU PRYWATNEGO, BEZ MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA KOMERCYJNEGO, PUBLIKOWANIA, ODSTAPIENIA INNYM OSOBO, INSTYTUCJOM!!!

Marian Pilot, powieściopisarz i nowelista, autor słuchowisk, redaktor i scenarzysta, eseista, leksykograf. Ostatnio opublikował: powieść Pióropusz (Kraków 2010 – Nagroda Literacka Nike), tom opowiadań Pantałyk (Kraków 2011), nowelę Zawodna zabawka albo Vin d’adieu (Warszawa 2012), Słownik dawnej gwary Siedlikowa (Ostrzeszów 2012), eseje Nowy matecznik (Kraków 2012), powieść Osobnik (Kraków 2014).

Milena Rachid Chehab, dziennikarka, obecnie związana z działem kultury i Magazynem Świątecznym „Gazety Wyborczej”, a także z „Książkami. Magazynem do czytania”. Wcześniej – z „Przekrojem”, „Newsweekiem” i „Ozonem”. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW. Dwukrotnie nominowana do Grand Press w kategorii „Wywiad”, raz – do Grand Press Photo w kategorii „Krótki film dokumentalny”.

Iwona Smolka (fot. Krystyna Dąbrowska)

Iwona Smolka, krytyk literacki, powieściopisarka. Wydała szkice Lęki, ucieczki, akceptacje (1984) i Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie (1997) oraz powieści Rozpad (1984), Musisz siebie zjeść (1996), Dom żywiołów (2000), Skarpa (2015). Jest współautorką książek: Antologia poezji stanu wojennego (razem z Leszkiem Szarugą i Tomaszem Jastrunem), Władysław Bartoszewski. Mój PEN Club (razem z Adamem Pomorskim; PWN), Rytm twórczego życia. Jubileuszowe rozmowy o literaturze (wraz z Żanetą Nalewajk; Słowo/obraz terytoria). W 2015 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Sosnowski_fot. Krzysztof Dubiel

Jerzy Sosnowski (1962), urodzony w Warszawie, pisarz i publicysta, członek redakcji kwartalnika „Więź”. Laureat Nagrody Kościelskich za zbiór opowiadań Wielościan (2001) oraz Nagrody im. księdza Józefa Tischnera za książkę Co Bóg zrobił szympansom? (2015). Ostatnio opublikował powieść Sen sów. Członek Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi blog www.jerzysosnowski.pl.

Ewa Szczęsna

Ewa Szczęsna, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w poetyce, semiotyce oraz perswazji wieloznakowych i multimedialnych tekstów kultury współczesnej. Wykładowca na Wydziale Polonistyki UW, Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, studiach podyplomowych Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek: Poetyka reklamy (2001), Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama (2007); redaktorka i współautorka: Słownika pojęć i tekstów kultury (red., współaut., 2002, 2004); Komparatystyki dzisiaj. T. 1: Problemy teoretyczne (współred., współaut., 2010), Komparatystyki dzisiaj. T. 2: Interpretacje (współred., współaut., 2011); Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej (red. i współaut., 2015) oraz artykułów z zakresu reklamy, komparatystyki mediów, a także poetyki i semiotyki przekazów cyfrowych.

anna-tenczynska

Anna Tenczyńska (1977), adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – na podstawie dysertacji Literatura nowoczesna wobec i – w obecności muzyki. Jej zainteresowania badawcze to: komparatystyka (zwłaszcza relacje między literaturą a muzyką), poetyka historyczna (szczególnie w odniesieniu do literatury nowoczesnej), metodologia badań literackich, praktyka przekładowa (tłumaczenie tekstów naukowych i eseistycznych). Przełożyła książkę Karola Bergera Potęga smaku. Teoria sztuki. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Diagonali” (od 2012), Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego (od 2012), Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych w Instytucie Literatury Polskiej UW (od 2010), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (od 2009) oraz Stowarzyszenia De Musica (od 2006).

Magdalena Tulli, pisarka. Od roku 1995 wydała siedem powieści. Książki zostały przetłumaczone na wiele języków. Mieszka w Warszawie.

Agnieszka Wnuk

Agnieszka Wnuk (1984), doktor nauk humanistycznych, redaktor, literaturoznawca, autorka książki Polska romantyczna powieść poetycka. Wyznaczniki i konteksty gatunkowe (2014). Zajmuje się historią literatury romantycznej i jej kontekstami, antropologią literacką, genologią i komparatystyką literacką. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstualiach”, serbskim „Akcie”, bułgarskim „Progłasie”, czeskim „Protimluvie” oraz wielu monografiach naukowych.

wrotnowska

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, z wykształcenia teatrolog, ukończyła Wydział Wiedzy o Teatrze warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Brała udział w pracach  powstałego w 2003 roku w Warszawie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (2003-2007).  W latach 2006/07 Koordynator Organizacyjno-Finansowy organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu na Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej. W 2008 roku doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Kultury, jesienią tego roku rozpoczęła pracę w Narodowym Centrum Kultury, gdzie do dziś kieruje Działem Edukacji Kulturalnej w NCK.

Pełne biogramy wykładowców: Pobierz