Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

pokój nr 25


Sekretariat studiów:

Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

pokój nr 25

tel/fax (22) 55 21 020


Kierownik studiów: dr Żaneta Nalewajk-Turecka

zaneta_nalewajk@o2.pl


Sekretarz studiów: mgr Katarzyna Kaczmarczyk

Adres mailowy:

szkolamistrzow@uw.edu.pl