Czy Apollinaire...

 

Czy Apollinaire użyłby Flasha do stworzenia kaligramów? Czy Calvino wybrałby hipertekst z narracją lokacyjną? Czy Czyżewski wygenerowałby Twitterbot? Poznaj literackie tradycje, awangardy i platformy medialne. Znajdź swój język: poetycki, prozatorski, wizualny, hipertekstowy, HTML…. Zapraszam do Szkoły Mistrzów na UW!

Urszula Pawlicka

< Poprzedni Następny >